2019. je bila dobra priča, 2020. će biti novi film

Intervju za Advertiser Serbia 2019. je bila dobra priča, 2020. će biti novi film

Kao što smo navikli pred praznike, sa portala Advertiser Serbia stigla je ideja da napravimo presek godine za nama i planova za narednu. Nataša Filipović i Marko Pešić opisali su u kratkim crtama svoje viđenje naše 2019. godine, ali i otkrili deo planova za 2020. Razgovarao Nenad Danilović.

Kako je za Vašu agenciju protekla 2019. godina?

Marko Pešić: 2019. je godina velike dinamike. Pamtićemo je kao izazovnu i, u mnogim segmentima za naše ljude, dosta zahtevnu. Najveći izazov bio je da mi sami uspevamo da dajemo bolja advertajzing rešenja u ekstremno zahtevnim rokovima i sa veoma ozbiljnim ciljevima koji se stavljaju pred nas.

Uspeli smo da i ove godine u nekim segmentima pomerimo svoje granice, napravimo iskorake i dobre brend priče. Klijenti, publika i kolege su to prepoznali. Dosadasnja festivalska sezona i osvojena priznanja, za nas su bili nova potvrda pristupa koji daje rezultate.
Effie Awards Serbia 2019. doneo nam je najveći uspeh do sada, IAB Mixx 2019. i Grand Prix. Kaktus 2019. pokazao nam je još jednom da sa klijentima iz svih, pa i festivalski nestandardnih industrija, možemo da napravimo kampanje koje zavređuju nagrade.

Kako ocenjujete ovu poslovnu godinu u industriji tržišnih komunikacija? Koja su najznačajnija poslovna iskušenja sa kojima ste se susreli u ovoj poslovnoj godini?

Nataša Filipović: Ocenjujemo je kao solidnu, uz prostore za unapređenje koje smo već identifikovali i na kojima ćemo sigurno raditi. Poslovna iskušenja nisu samo odlika industrije tržišnih komunikacija – verujemo da koreliraju sa izazovima sa kojima se privreda u celosti suočava svuda, pa i na ovim prostorima.

Marko Pešić: Modeli poslovanja koji se sa povezanijih i razvijenijih tržišta delom preslikavaju i na nas, i procese našeg rada čine složenijim. Međuzavisnost je sve veća, ali i su i prilike sve brojnije. Naravno, to zahteva ozbiljan rad i učenje. Mi smo spremni na to.

Koji su vaši predlozi i preporuke za poboljšanje uslova u kojima posluju agencije za tržišno komuniciranje? 

Nataša Filipović: Dokle god se značajno ne poprave, ponavljaćemo – tri su ključne stvari:

  • smanjenje poreza i doprinosa na zarade,
  • dalja liberalizacija tržišta rada i
  • pojednostavljivanje administracije.

Verujemo da bi ovo veoma pozitivno uticalo na sve uslužne delatnosti, pa i na rad agencija za tržišne komunikacije. Za nas je važno da se određene promene dese i u procesu obrazovanja, koja će za posledicu imati veći broj mladih ljudi koji imaju znanja, talente i veštine potrebne za korake od 9 milja o kojima mi kao prostor maštamo i svetskoj utakmici u kojoj želimo da zaigramo.

Imate li nekih značajnijih planova za narednu godinu a koje možete predstaviti javnosti?

Marko Pešić: Uz rizik da zvuči kliše, imamo velike planove i očekivanja od 2020. Pratite nas!

Poželite nešto svojim klijentima i svim budućim oglašivačima u 2020. godini!

Nataša Filipović: Želimo još bolje rezultate…

Marko Pešić: i lagodniju poslovnu klimu 🙂

Čitaj dalje: