Mogućnost za fleksibilnosti će da odredi 2016. godinu

INTERVJU Marka Pešića za Advertising Serbia Mogućnost za fleksibilnosti će da odredi 2016. godinu

Intervju Marka Pešića „Mogućnost za fleksibilnosti“ dat je za portal Advertiser-Serbia.
Sagovornik Nenad Danilović

Kako ocenjujete uspešnost vaše agencije u 2015. godini?

Uspeh agencije Ovation BBDO u godini za nama se može posmatrati dvojako:

  • Kroz ostvarene biznis ciljeve – tri najbitnija parametra uspešnosti naše agencije jesu: uspešna akvizicija talenata sa vrlo različitim backgroundom, prirodna artikulacija agencije Ovation BBDO kao integrisane agencije, a kao logična posledica svega toga – i organski rast koji beležimo u radu sa postojećim klijentima.
  • Kroz razvijanje brand equity-a agencije – Ovaj, svakako ne direktno profitabilni aspekt razvijanja agencije se ogleda u našoj dugoročnoj orijentaciji da branšu kojom se bavimo predstavimo na najkredibilniji mogući način. U svim aktivnostima I nastupima maksimalno ukazujemo na važnost komunikacija, ne nužno potencirajući samo radove naše agencije. Verujemo da je ovakav pristup koristan za celokupnu struku.

Kako ocenjujete stanje na domaćem tržištu oglasnih usluga tokom 2015. godine i koje su poluge njegovog unapređenja?

Ovde se pre svega postavlja pitanje opravdanosti definisanja “domaćeg tržišta” kao okruženja u kome poslujemo.

Već izvesno vreme smo u situaciji da “domaće” tržište doživljavamo kao deo mnogo većeg regionalnog, ali u odredjenim slučajevima i internacionalnog-evropskog tržišta. Koliko god ovo tretirali kao problem, upravo ta činjenica može da nam otvori prostor da se uključimo u utakmicu koja je već počela, te da iskoristimo šanse koje nam se u njoj budu ukazale. Tako ćemo se kao tržište nametnuti kao prepoznatljiv HUB talenata koji je u stanju da obezbedi potrebnu fleksibilnost I isporuči kvalitetan rad.

Drugi deo unapredjenja se odnosi na ono što treba da sredimo u svom dvorištu: Prostor za kvalitativnu umesto kvantitativnu konkuretnost postoji. Kvalitetan “mainstream advertising” u službi biznis uspeha naših klijenata I brendova na kojima radimo je nešto čemu treba da težimo i u tome leži prostor za napredak za svaku od agencija. Na taj način ćemo takođe obezbediti poziciju na mapi ne samo pomenutog “domaćeg”, već i regionalnog/internacionalnog tržišta.

Koje osobine će morati da ima oglasna agencija u Srbiji u 2016. godini, ukoliko želi da bude konkurentna?

Već nekoliko puta pomenuta fleksibilnost. Fleksibilnosti u svim segmentima rada, počevši od fleksibilnosti po pitanju integracije različitih talenata u postojeće sisteme, čiji će rad kroz isto tako fleksibilan pristup kreirati ideje koje prave razliku i donose rezultate.

Fleksibilnosti, dakle, preovlađuju. Koji su bitni poslovni ciljevi vaše agencije u 2016?

Činjenica da pričamo o nastavku započetog u 2013/14/15. ne dozvoljava nam da 2016. posmatramo izolovano. Reč je o dugoročnom procesu koji se ogleda u razvijanju talenata I kontinuiranom organskom rastu na postojećim klijentima koji su našoj agenciji najveći prioritet.

Upravo pomenuti parametri posledično obezbeđuju I new business koji nije primaran cilj u rastu naše agencije. Kvalitet našeg rada, pristup I fleksibilnost, ali neretko I preporuka klijenata sa kojima već radimo se pokazuje kao savršen primer outsource-ovanog new businessa. Trudićemo sa da taj kontinuitet održimo I u godinama pred nama.

Poželite nešto, u po jednoj rečenici, svojim: kolegama u agenciji, kolegama u advertajzing industriji, i klijentima – u 2016. godini…

Kolegama poručujem: razmišljajmo što šire I dugoročnije o svakom segmentu našeg poslovanja I ehu naših odluka, kako bismo se dugoročno nametnuli kao relevantni akteri na tržištu koje je već daleko veće od “domaćeg”.

Uspeh kao rezultat, ne kao cilj

Čitaj dalje: