Razvoj industrije prvenstveno zavisi od nas samih

Intervju za Advertiser Serbia Razvoj industrije prvenstveno zavisi od nas samih

U tradicionalnom novogodišnjem intervjuu za portal Advertiser Serbia, Nataša Filipović i Marko Pešić opisali su godinu za nama, prostore za razvoj industrije i očekivanja od 2019. Razgovarao Nenad Danilović.

Kako je za Vašu agenciju protekla 2018. godina? Koji su značajni projekti i aktivnosti koje je Vaša agencija sprovela tokom ove godine koja je na izmaku?

Nataša Filipović: Za nama je jedna dobra godina. Godina u kojoj smo dosta radili, ali i dosta slavili. Bilo je mnogo projekata, izazova i nagrada. Najvažniji utisak je ipak to sa koliko žara radimo naš posao i koliko se tokom tog procesa “ložimo”.

Kako ocenjujete ovu poslovnu godinu u industriji tržišnih komunikacija? Koja su najznačajnija poslovna iskušenja sa kojima ste se susreli u ovoj poslovnoj godini? 

Marko Pešić: Ovo je bila dinamična godina, još jedna u nizu. Mi verujemo da nas ta dinamika čini boljim. Izazova ima mnogo, a poslovni ambijent je veoma kompleksan i i na makro i na mikro nivou.
Advertajzing je industrija koja deli sudbinu naše privrede, ali i potrošača. Kada svima bude bilo značajno bolje, biće i nama. Naš posao je da razvoju biznisa doprinesemo sa svoje strane i to treba da bude zajednički interes svih tržišnih igrača.

Koji su vaši predlozi i preporuke za razvoj uslova u kojima posluju agencije za tržišno komuniciranje? Navedite tri najbitnija faktora poboljšanja položaja komunikacijskih agencija u ovdašnjem privrednom okruženju.

Nataša Filipović: Prvi faktor je korekcija regulative, gde pre svega apelujemo na smanjenje poreza i doprinosa na zaradu i relaksaciju tržišta rada uopšte. Poslujemo u industriji gde su autorski rad i intelektualna svojina ključni. Za nas, ali i mlade talente koji sada teže ulaze u industriju, fleksibilniji modeli zapošljavanja bili bi od velikog značaja.

Drugi faktor je u vezi sa aktivnostima naših kompanija. Dodatno prepoznavanje značaja tržišnih komunikacija doprinelo bi efikasnijem dostizanju njihovih poslovnih ciljeva, a posledično i agencijskom položaju i kvalitetu.

Ipak, najvažniji preduslov za poboljšanje prilika u našoj industriji leži u našem radu i pristupu. Za nas je to ključan faktor. U onoj meri u kojoj mi budemo unapređivali naše poslovanje u zadatim okolnostima, bili efikasniji i posledično efektniji, u toj meri ćemo i osetiti boljitak.

Kakva su Vam očekivanja za 2019. godinu u pogledu poslovnih uslova u industriji tržišnih komunikacija? Imate li nekih značajnijih planova za narednu godinu a koje možete predstaviti javnosti?

Marko Pešić: Plan za narednu godinu je da nadmašimo sebe…

Nataša Filipović: …a očekivanja su da ćemo taj plan i ostvariti! 🙂                                               

Poželite nešto svojim klijentima i svim budućim oglašivačima  u 2019. godini  

Nataša Filipović: Ostvarive KPI-jeve, visok ROI…

Marko Pešić: …i najvažnije – ozbiljnu agenciju!

Čitaj dalje: