AmCham

Magazin Perspective

Perspective magazin, kao časopis Američke privredne komore, čitalačku publiku ima među redovima top menadžmenta u Srbiji, i domaćim i stranim. Kroz kreativna rešenja tri naslovnice prikazali smo način na koji se otvaraju važna društvena pitanja.

PERSPECTIVE IZAZOV

Važne i inspirativne teme poput energije, IT sektora ili društvene odgovornosti vizuelno predstaviti na način koji je primeren magazinu, čija je osnovna misija razvoj poslovne klime u Srbiji. Istovremeno poslati jasnu poruku decision makerima.

REŠENJE

Naslovnice pružaju jasne i snažne emotivne poruke koje, u narativnom i vizuelnom smislu, koketiraju sa provokativnošću. Time se postiže dublja involviranost čitalaca i ističe društveni značaj pomenutih tema.