Booster

Booster – More energy, more hun


Booster s medom?

Prepoznatljiva Booster kampanja, sa neobuzdanim, energijom podstaknutim likom Boosterda, postala je zaštitni znak ovog brenda. Karakterističan smeh, neprestana pobuđenost i nazadrživo kretanje, postali su toliko upečatljivi motivi Boostera da je to uslovilo i dalji razvoj njegovog oglašavanja. I mada je već bio predstavljan kao energetski napitak u više ukusa, sa odlukom da se plasira Booster s medom – s prirodnim kofeinom, dodatkom meda, a bez taurina – trebalo je osvežiti nasleđenu osnovu komunikacije. Kako zadržati prepozatljivo ponašanje Boostera, a dovoljno upečatljivo predstaviti inovaciju u sastavu i ukusu?

Dodatak meda je toliko upečatljiva promena, da je bilo nemoguće ne zavrteti komunikaciju oko nje. Kakav je med? Sladak. A kakav je Boosterd? Booster je pomalo… lud. A kako i ne bi bio od tolike energije?  Shvatili smo da sa dodatnom energijom Boostera s medom ne dolazi samo zabava – kao što poručuje slogan brenda MORE ENERGY MORE FUN – već i posebna vrsta zaslađivanja. Tako je nastao slogan MORE ENERGY MORE HUN! Razvili smo karakterističan dizajn ambalaže, stavljajući u komunikaciji veliki akcenat na susret Boosterda s pčelama. U susretu s pčelama naš Boosterd je postao još šašaviji, a brend Booster nam je poručio – BEE MAAAD!