UniCredit Bank

Keš kredit – Naši snovi zajedno vrede više!

Šta vam je važno?

Ponude vezane za keš kredit su po konkurentnosti iz godine u godinu sve više podsećale jedna na drugu. Ipak, po ciljevima komunikacije su sve manje odudarale jedna od druge. Naglasak je, usled povoljnih prilika na tržištu, bio na upoznavanju sa finansijskim uslovima. Ali šta ukoliko je važno upoznati korisnike ne samo sa nižom kamatom ili dužim rokom otplate, već ih i podsetiti na sve važne životne stvari kao što su njihovi snovi?

Vaši snovi nisu nedostižni

Važno je ohrabriti ljude da streme svemu onome što ih ispunjava, stvoriti uslove da sebi, ali i najbližima ispune želje najdublje povezane sa njihovim ličnostima, talentima ili strastima. Keš kredit UniCredit Banke je tu da omogući korisnicima da uživaju u svim stvarima koje su im važne. Finansijski uslovi su samo jedan aspekt ponude – osvetljavanje potreba koje keš kredit treba da zadovolji su iznad toga.