Lav

Lav Premium – 100% se sećaš.

Lav Premium, sećaš se?

Malo je takvih prilika kada jedan brend može relaksirano, bez preterane brige, da reaktuelizuje neko od svojih pređašnjih izdanja. U najvećem broju slučajeva tako nešto bi moglo da izazove negativne komentare, ali ne i u slučaju piva poznatog kao Lav Premium. Posebno aktuelno s početka dvehiljaditih, ovo elegantno izdanje našeg poznatog proizvođača uživalo je ogromnu popularnosti širom zemlje, posebno se izdvajajući svojom braon bocom i srebrnom folijom.

Odluka Lava da, ne samo obnovi sećanje na svoje najbolje izdanje, već i da ga u originalnom, autentičnom pakovanju vrati na srpsko tržište u 2019, izazvala je veliko uzbuđenje kako za kompaniju, tako i agencijski kreativni tim, ali je u isto vreme predstavljala i ozbiljan izazov. Da li se dovoljno veliki broj pijača piva seća ovog specijalnog izdanja omiljenog piva? Da li je potrebno samo referisati na njegove ključne osobine, koje se lako aktuelizuju u memoriji potrošača, ili ga je potrebno ponovo predstavljati?

100% se sećaš.

Izgleda da se neobično veliki broj srpskih pijača seća piva Lav Premium. Skoro četvrtina ljudi, bez ikakvog podsećanja, referiše na njega, a uz podsećanje gotovo polovina. Kvalitet ovog piva je nesumnjivo bio veliki saveznik u osmišljavanju kampanje, ali jedan izazov nikako nije mogao da se tako lako prevaziđe. Naime, od 2008. godine, kada je Lav Premium povučen sa tržišta, stasale su nove generacije pivopija, koje nisu imale nikakvo iskustvo sa njim. U vreme njegovog zenita – oni nisu bili ni zreli za konzumaciju piva.

Ipak, razumeli smo jednu važnu stvar. Iako bi, na prvi pogled, zasnivanje kampanje na poruci o dobrom sećanju moglo da predstavlja ograničenje u kontekstu mlađih potrošača, ako bi se poruka prenela u specifičnoj formi – svi bi bili zaintrigirani. Odlukom da kampanju vodimo porukom „100% se sećaš“ evocirali smo već ukorenjena, snažna sećanja na Lav Premium među iskusnijim pivopijama, ali i zainteresovali mlađe da se raspitaju o njegovom svojevremenom značaju. Odluka je bila 100% ispravna.