Nectar

Život je život, a Life je sok

Nepregledan je niz kampanja u kojima se brendovi ponašaju kao moralne vertikale. Budi ovakav, izgledaj onako, živi život kako ti zapovedimo sa bilborda i društvenih mreža. Iako su najčešće te poruke afirmativne i podstičuće, otvaraju posebno pitanje. Da li brend treba da bude životni tutor potrošačima kojima se obraća? Naša nova kampanja za Nectar Life tretira upravo ovu dilemu.

Za ovaj brend, odgovor na nju je lak – Život je život, a Life je sok. Kroz motivacione videe sa iznenađujućim obrtima, brend se postavlja tako da nam ostavlja prostor da ispunimo život na način na koji mislimo da treba.

Life nije život. To je sok, a život je ono što od njega sami napravite.

Život kao takav ima more svojih puteva, izbora, destinacija. Neke od njih nikada nismo slutili da ćemo iskusiti. Neretko motivacione poruke koje nas gledaju sa bilborda zvuče prepotentno, imperativno i neprirodno, posebno kada se brendovi iz industrija koje nisu lajfstajlerske nameću kao upravo takvi.

Upravo zato, Nectar parodično koristi baš lajfkoučerski pristup životu u svojoj kampanji izmeštajući tako brend iz tutorske pozicije u poziciju koja zapravo prirodno pripada kvalitetnom brendu sokova – poziciju koja je samouverena i nenametljiva.

Motivacione poruke ove kampanje nam govore da ne postoji samo jedan odgovor na pitanje – šta je život i kako ga voditi?  Na toj vožnji, Nectar Life je tek saputnik. I to šarenolik saputnik! Nije svejedno kakvi su nam životni izbori, ali koji su nam životni izbori – to je već do nas. I to je život. A Life, Life je sok.